Scribing 2

foutkosten staalbouw voorkomen middels scribing