In de industrie komt het vaak voor dat pionierende bedrijven individueel proberen hun technologieën in de markt te zetten. Vaak resulteert dit in een trage distributie.Terwijl deze technologie ontwikkeld zou moeten worden om de markt meer vrijheid te bieden, vanaf de tekentafel tot aan het daadwerkelijk gebruik door mensen.

Een sfeer van wederzijds vertrouwen en waardering

Binnen HGG heerst een onderliggende sfeer van wederzijds vertrouwen en waardering. Dit strekt zich uit tot in de samewerking met onze klanten, partners en leveranciers. We waarderen de mening van ons wereldwijde netwerk van collega’s en regionale vertegenwoordigers, die ons helpen om de culturele verschillen en lokale marktbehoeften te begrijpen. Deze open houding stelt ons in staat om succesvol te blijven streven naar perfectie in de oplossingen die we onze klanten bieden.

Enthousiasme voor het vinden van nieuwe mogelijkheden

Onze aanpak is marktgedreven, met een innovatieve werkwijze. We besteden constant aandacht aan het anticiperen op toekomstige klantbehoeften door nieuwe technologieën te omarmen en het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen. Wij worden enthousiast van nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen.

Samen bereiken we meer

We geloven sterk in samenwerking en het delen van kennis. Het is deze sterke uitwisseling van kennis en ervaring die ons stimuleert in de verdere ontwikkeling van het gezamelijke talent van HGG. De kern van ons succes is dat we graag partners en klanten verwelkomen in de HGG familie. Een resultaat hiervan zijn de oplossingen die we bereiken door nauwe samenwerking en open communicatie. Dit maakt HGG groter dan de som der delen.

Freedom to Grow

Groei is van cruciaal belang voor continuïteit in een constant veranderende markt en essentieel voor het realiseren van ambities. Onze kennis en ervaring groeit met de dag. Ieder nieuw project geeft ons waardevolle, nieuwe inzichten die we vaak vertalen in de ontwikkeling nieuwe innovatieve oplossingen.

“Door samen te werken met industriepartners, kunnen we de gezamelijke kennis gebruiken om de markt de oplossingen te bieden die raakvlak hebben met onze processen. We geloven er sterk in dat de gezamelijke inspanning van alle industriepartners zal bijdragen aan het accelereren van de totale marktgroei”, Igor Gieltjes – Commercieel Directeur HGG.

Zie hieronder een lijst met HGG strategische partners:

Tekla/ Trimble

We zijn de samenwerking met Tekla/Trimble aangegaan voor de ontwikkeling van een open file format voor buizen, die resulteerde in een naadloze integratie van ontwerp en detaillering tot en met het daadwerkelijke 3D profileren van de buizen in de werkplaats.

Hypertherm

Onze samenwerking met Hypertherm resulteerde in de ontwikkeling van een verkorte snijkop voor compacte en gecontroleerde robot bewegingen met een maximale materiaal toegang.

Messer Cutting Systems (MCS)

Terwijl wij ons richten op ons specialisme binnen het werkveld van 3D Profileren van niet vlakke materialen, zijn we de samenwerking met Messer Cutting Systems aangegaan, die ons toegang gaf tot de gehele range van CNC snijmachines.

Stay on top of your business

Sign up for our newsletter

It is a quick & easy way to get updates on industry events, be the first to hear about our new product and have easy access to our newest articles. We will keep you informed about the latest developments and industry trends, but not more than once a month.
Keep me posted