Bij HGG draait alles om vrijheid. We delen graag en gemakkelijk ons kennis, terwijl we strategische samenwerkingen vormen om zelfs nog grotere vrijheden te bieden aan onze klanten. Tenslotte is het onze missie om vakmanschap te automatiseren en daarmee de wereld van staal de vrijheid te bieden om te creëren!

We slagen er in om onze sterke focus op vrijheid te behouden, door een werksfeer te creëren die gebasseerd is op de volgende vijf kernwaarden:

Respect

Een omgeving van wederzijds vertrouwen en waardering

Binnen HGG hebben wij respect voor elkaar, onze omgeving, klanten, leveranciers en andere culturen. Door je oprecht in elkaar te verplaatsen, ontstaat er vertrouwen. Medewerkers van HGG kennen en onderkennen de verschillen tussen diverse gewoontes en culturen. Door iedereen met respect te behandelen worden de beste resultaten behaald met het meeste plezier. Deze open houding maakt dat HGG succesvol kan blijven streven naar excellente oplossingen die we onze klanten bieden.

Vooruitstrevend

Enthousiamse voor het vinden van nieuwe mogelijkheden

Binnen HGG doen we de dingen anders. Wij denken en werken buiten de gebaande paden, gebruik makend van alle beschikbare technologie. Hiermee zorgen we continu voor vernieuwing en ontwrichting, resulterend in onze leidende rol in de markt. Door innovatie en ontwikkelingen ontstaan andere en betere manieren om onze klanten van dienst te zijn en nieuwe uitdagingen voor onze medewerkers.

Samen

Samen bereiken we meer

Onder het mom van ‘samen bereik je meer dan alleen’ wil HGG de bindende factor zijn tussen medewerkers, klanten en partners. HGG gelooft in delen=groeien. HGG wordt gevormd door haar medewerkers die met eigen deskundigheid en vakmanschap elkaar en de onderneming versterken.
Daarnaast is HGG samen sterk als groep.

Groei

Continue ontwikkeling van ons potentieel

Groei is een voorwaarde voor continuïteit. Groei om ruimte te geven aan ambities. Door het constant zoeken en aangaan van uitdagingen, biedt HGG de ruimte aan ontwikkeling van mens en bedrijf. Elke dag groeien wij in ervaring, elk project geeft ons meer inzicht en leidt tot nieuwe oplossingen voor onze klanten. Waar het eerst alleen nog maar mogelijk was om buizen te snijden, is het inmiddels ook mogelijk om balken en kokers te profileren.

Passie

We handelen vanuit passie en toewijding

Passie in het bedenken, ontwikkelen en maken van nieuwe producten en diensten. Mensen inzetten op de juiste plek zodat zij kunnen excelleren. Het gaat hierbij om toewijding, gedrevenheid, enthousiasme en trots.

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer een dag te werken!